Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Směnky a aktuální judikatura

Datum a místo konání:

SMĚNKA s důrazem na aktuální judikaturu

V České republice je již dva roky účinný nový občanský zákoník a rovněž byl novelizován občanský soudní řád.
Všechny tyto legislativní změny se nám promítly nejen do používání směnek, ale odrazily se i v soudních sporech, kde přinesly novoty a další pohled na soudní praxi.
Změny zákonů na Slovensku a co to bude znamenat
V letošním roce nastanou na Slovensku zásadní změny v zákoně šekovém a směnečném účinné k 1.7.2016 /použití a následného vymáhání nároků ze směnek/. Nový je soudní řád.

Datum a místo konání:

07. 09. 2016, Praha

Cíl semináře:

Komu je seminář určen

Všem, kteří již se směnkou pracují a potřebují konkrétní příklady.
Jednatelům a majitelům společnosti. Finančním ředitelům. Obchodním manažerům.
Manažerům Strategie řízení pohledávek, analytikům pohledávek, manažerům pohledávek
Právní odd.
Vedoucím pracovníkům bank, pracovníkům auditů, úvěrů.
Všem, kteří mají obchodní partnery na Slovensku a chtějí využívat směnky ve smlouvách

Program semináře

1. Prameny směnečného práva a podstata směnky.
2. Vznik směnečných závazků Nejčastější důvody neplatnosti směnek.
3. Změna v osobě dlužníka a věřitele.
4. Splnění směnečné platební povinnosti.
5. Specifika směnky na Slovensku po prosincových novelách platných od 1.7.2016
6. Jak funguje směnka. 9. Směnka v soudním řízení se zaměřením na novelu občanského soudního řádu.
10. Rozhodnutí Soudního dvora EU („Soudní dvůr“)
11. Komplexní judikatura k daným tématům a příklady.

Metody výuky:

Konzultační seminář. Výměna zkušeností z řešení praktických problémů. Malá skupina posluchačů vám umožní konzultaci konkrétních problémů Vaší společnosti.

Materiály:

Pro účastníky semináře jsou připraveny obsáhlé materiály – 400 nově vytvořených praktických podkladů. Teorie, praktické příklady a odkazy na judikaturu.

Přednáší a konzultuje:

JUDr. Simona Pittermannová Předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě.

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 190 Kč
21% DPH: 39.9 Kč
Celkem: 229.9 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů