Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Minimum celního deklaranta

Datum a místo konání:

Kurz je určen:

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají obchodem se státy mimo EU tj. dovozem a vývozem zboží a s tím spojenou administrativou s celním řízením.
Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice

Cíl školení:

Problematiky celních předpisů od A do Z souhrn praktických informací
Výklad a srovnání všech aktuálně novelizováných předpisů
Výklad i změn předpisů pro rok 2024

Program kurzu:

Uvedení do problematiky celních předpisů:
Celní předpisy. Základní pojmy.
Organizace celní správy v EU a v ČR.
Clo. Celní hodnota zboží. Pravidla celního hodnocení.
Vliv dodacích doložek INCOTERMS na stanovení celní hodnoty.
Daně spojené s dovozem a vývozem zboží.
Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží.
Celní problematika a obchodní smlouva.
Praktické příklady.

Celní dohled, kontrola a celní řízení:
Vstup a výstup zboží - celní území Společenství.
e-Dovoz, e-Vývoz, elektronické vyhodnocení rizik
Celní doklady.
Předložení zboží k celnímu řízení.
Dočasné uskladnění zboží.
Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány.
Deklarant a zastupování v celním řízení.
Doklady nutné k celnímu řízení.
Kontrola zboží.
Pořádkové opatření.
Rozhodnutí v celním řízení apod.
Opravné prostředky v celním řízení.(řádné, mimořádné)
Osvobození zboží od dovozního cla.

Celní režimy:
Druhy celních režimů.
Podmínky propuštění.
Zjednodušené postupy v celním řízení

Celní dluh:
Vznik celního dluhu, zánik celního dluhu, formy úhrady apod.
Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).
Zajištění celního dluhu.

Zařazování zboží do KN EU:
Předpisy upravující zařazování zboží.
Skladba nomenklatury a názvosloví.
Pravidla upravující zařazování zboží.
Metodika zařazování zboží do KN EU.

Původ zboží:
Celní předpisy definující - původ zboží, druhy původů a vliv původu zboží na clo
EU a mezinárodní úmluvy upravující původ zboží
Prokazování původu zboží
Metodika určení původu zboží

Zboží dvojího užití:
Právní úprava. Licenční řízení. Určení zboží dvojího užití
Provázanost nomenklatury KN EU, TARIC, kódy zboží dvojího užití

Správní přestupky a delikty v oboru celnictví:
Právní úprava
Porušování celních předpisů - skutkové podstaty.
Sankce.
Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení..

Problematika intrakomunitárního obchodu EU
Statistika Intrastat CZ

Metody výuky:

Konzultační seminář. Malá skupina posluchačů – max počet 12.
Řešení praktických problémů týkajících zahraničního obchodu zejména celní problematiky – výměna zkušeností, inspirací
Diskuse, dotazy , odpovědi.
Možnost konzultovat své dotazy či problémy.

Přednáší a konzultuje:

Lenka Tomáš SABELOVÁ
má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejména řešením problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Její specializací je celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Materiály:

Rozsáhlé materiály
- Celní problematika od A do Z -cca 250 stran
- DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU
- Základní, důležitá terminologie
- INTRASTAT
Zakončení školení: osvědčení o absolvování - certifikát.

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 7200 Kč
21% DPH: 1512 Kč
Celkem: 8712 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:

 Praha, 29. 05. 2024, , 8600Kč bez DPH, Přihlásit se
 Online, 29. 05. 2024, , 6600Kč bez DPH, Přihlásit se

Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů