Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Minimum celního deklaranta

Datum a místo konání:

Současné pololetí:
  Následující pololetí:
  •  Praha, 18. 09. 2024
  •  Online, 18. 09. 2024
  2 denní školení

  Kurz je určen:

  Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají obchodem se státy mimo EU tj. dovozem a vývozem zboží a s tím spojenou administrativou s celním řízením.
  Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice

  Cíl školení:

  Problematiky celních předpisů od A do Z souhrn praktických informací
  Výklad a srovnání všech aktuálně novelizováných předpisů
  Výklad i změn předpisů pro rok 2024

  Program kurzu:

  Uvedení do problematiky celních předpisů:
  Celní předpisy. Základní pojmy.
  Organizace celní správy v EU a v ČR.
  Clo. Celní hodnota zboží. Pravidla celního hodnocení.
  Vliv dodacích doložek INCOTERMS na stanovení celní hodnoty.
  Daně spojené s dovozem a vývozem zboží.
  Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží.
  Celní problematika a obchodní smlouva.
  Praktické příklady.

  Celní dohled, kontrola a celní řízení:
  Vstup a výstup zboží - celní území Společenství.
  e-Dovoz, e-Vývoz, elektronické vyhodnocení rizik
  Celní doklady.
  Předložení zboží k celnímu řízení.
  Dočasné uskladnění zboží.
  Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány.
  Deklarant a zastupování v celním řízení.
  Doklady nutné k celnímu řízení.
  Kontrola zboží.
  Pořádkové opatření.
  Rozhodnutí v celním řízení apod.
  Opravné prostředky v celním řízení.(řádné, mimořádné)
  Osvobození zboží od dovozního cla.

  Celní režimy:
  Druhy celních režimů.
  Podmínky propuštění.
  Zjednodušené postupy v celním řízení

  Celní dluh:
  Vznik celního dluhu, zánik celního dluhu, formy úhrady apod.
  Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).
  Zajištění celního dluhu.

  Zařazování zboží do KN EU:
  Předpisy upravující zařazování zboží.
  Skladba nomenklatury a názvosloví.
  Pravidla upravující zařazování zboží.
  Metodika zařazování zboží do KN EU.

  Původ zboží:
  Celní předpisy definující - původ zboží, druhy původů a vliv původu zboží na clo
  EU a mezinárodní úmluvy upravující původ zboží
  Prokazování původu zboží
  Metodika určení původu zboží

  Zboží dvojího užití:
  Právní úprava. Licenční řízení. Určení zboží dvojího užití
  Provázanost nomenklatury KN EU, TARIC, kódy zboží dvojího užití

  Správní přestupky a delikty v oboru celnictví:
  Právní úprava
  Porušování celních předpisů - skutkové podstaty.
  Sankce.
  Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení..

  Problematika intrakomunitárního obchodu EU
  Statistika Intrastat CZ

  Metody výuky:

  Konzultační seminář. Malá skupina posluchačů – max počet 12.
  Řešení praktických problémů týkajících zahraničního obchodu zejména celní problematiky – výměna zkušeností, inspirací
  Diskuse, dotazy , odpovědi.
  Možnost konzultovat své dotazy či problémy.

  Přednáší a konzultuje:

  Lenka Tomáš SABELOVÁ
  má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejména řešením problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Její specializací je celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

  Materiály:

  Rozsáhlé materiály
  - Celní problematika od A do Z -cca 250 stran
  - DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU
  - Základní, důležitá terminologie
  - INTRASTAT
  Zakončení školení: osvědčení o absolvování - certifikát.

  Účastnický poplatek:

  Školné a služby: 7200 Kč
  21% DPH: 1512 Kč
  Celkem: 8712 Kč
  V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

  Časový harmonogram:

  Prezenze: 9:00-9:15
  Program školení: 9:15-16:15

  Místo realizace kurzu:

  Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
  Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

  Informace

  Tel: 777 610 709, 604 729 119

  Mail: inorga@inorga.eu


  Galerie:


  Dále nabízíme také:

  Přihlášky:

   Praha, 18. 09. 2024, , 8600Kč bez DPH, Přihlásit se
   Online, 18. 09. 2024, , 6600Kč bez DPH, Přihlásit se

  Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů