Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Asertivita

Jak zvýšit efektivitu své komunikace a jednání.

Datum a místo konání:

Cíle kurzu:

Zjistit, jak asertivní jste a identifikovat své silné stránky a rezervy v asertivitě.
Seznámit se s principy a zásadami asertivní komunikace.
Identifikovat bariéry asertivní komunikaci a eliminovat je. (zjistit své strachy, obavy, mylná přesvědčení)

Přidaná hodnota školení:

Více pochopíte motivy svého chování a chování druhých
Pochopíte, že můžete ovlivňovat své emoce žádoucím směrem a u druhých nemusíte vyvolávat negativní reakce, když je kritizujete, odmítáte podáváte výtku apod.
Budete více rozumět svým vnitřním bariérám, které vám brání v asertivní komunikaci
Zjistíte, co všechno asertivní komunikace je a co už je manipulace
Budete se lépe orientovat v zátěžových situacích.
Dosáhnete lepší výkonnosti v zaměstnání.
Zvýšíte odolnost vůči stresu.
Posílíte vlastní sebejistotu a sebevědomí.
Díky asertivitě můžete zlepšit vztahy na pracovišti, eliminovat konflikty a nedorozumění
Zvýší se spolupráce s ostatními a zefektivní se komunikace obecně
Získáte konkrétní návody a rady, které ihned můžete využít v praxi.

Program kurzu:

Asertivita jako tvořivý komunikační styl a životní postoj

Asertivita jako životní postoj a podstata asertivního jednání
Co nám brání být asertivní?
Asertivní techniky v praxi Asertivita jako příležitost k osobnímu růstu a zvyšování sebevědomí

Metody tréninku:

Výklad, diskuze, testy, příklady, demonstrace příkladů, vlastní situace účastníků jako základ pro seznámení s asertivitou a technikami, které lze využívat, vyzkoušení technik na konkrétních situacích. Koučování skupiny.

Trénink je veden v malé skupině účastníků - do 8 osob.

Materiály: Tištěná publikace.

Zakončení kurzu: Certifikát

Přednáší a konzultuje

lektorka, koučka, terapeutka a specialistka na komunikaci.
Absolventka katedry filosofie a psychologie FF UK v Praze.
Praxe: Psycholožka magistrátu, Lidské zdroje ve firmách

Časový rozvrh:

9 - 16 hodin

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 180 Kč
21% DPH: 37.8 Kč
Celkem: 217.8 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů