Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Nákupní logistika, řízení zásob

Datum a místo konání:

Komu je seminář určen:

Manažerům logistiky. Manažerům nákupu, střednímu a vyššímu managementu společností všech velikostí, kteří chtějí oddělení nákupu řídit a vlastní nákupní činnost realizovat. Očekávané přínosy pro účastníky semináře:
Účastníci získají ucelený, systémový a strategický pohled na řízení logistických procesů a s nimi souvisejících nákladů. Na praktických příkladech si osvojí metody nástroje a postupy při formulaci vlastní logistické strategie. Na semináři budou mít účastníci možnost konzultovat, diskutovat a porovnávat vlastní logistickou strategii se zkušeným lektorem i s ostatními účastníky semináře.

Program semináře:

1. Základy systémové logistiky 2. Analýza průběhu nákupu a zásoby 3. Předpověď poptávky 4. Řízení zásob 5. Logistické plánování 6. Tvorba požadavků na operativní nákup 7. Organizace výběrových řízení 8. Vyjednávací taktika a strategie 9. Multikriteriální hodnotová analýza 10. Controlling nákupních činností Praktický trénink metod pro operativní a strategický nákup. Manažerská hra pro nácvik dovedností operativního nákupu a řízení zásob.
Simulace jednání nákupního týmu s uplatněním metody multekriteriální hodnotové analýzy.
Trénink principů vyjednávací taktiky – volba strategie vyjednávání, trénink aktivního vyjednávacího postupu, uplatnění transakční analýzy v dialogu.

Přednáší a konzultuje:

Reference lektora - vybrané projekty: ŽDB, a. s., 1990 - Systém manipulace s drátěnými svitky - spoluřešitel
Radegast a. s. ,1995 - Návrh distribuční strategie - řešitel
SPT Telecom, a. s.,1995-97 - Sjednocení materiálových číselníků - autor koncepce, spoluřešitel
TOMA a. s.,1996 - Návrh koncepce distribuce nápojů - řešitel
ČEZ a. s. elektrárna Ledvice, 1998 - Logistický koncept zásobování - řešitel
SPT Telecom, a. s.,1998 - Komplexní ABC analýza zásob - řešitel
Česká pošta , s. p.,1999–01 - kompletní reengieneering logistických procesů - koordinátor projektu
Česká pošta, s. p. 2001–02, Koncepce jednotného číselníku klientů - hlavní řešitel projekt
Philip Morris ČR, a.s. 2002 -04, Kompletní reengieneering logistických procesů
DDL Lukavec, družstvo 2004 – logistický audit
Zdravotnický holding Královohradeckého kraje a.s. 2005 – posudek logistického systému
Česká pošta, s.p. 2006 – 2007 , Centralizace nákupních procesů – nastavení dokladových toků
R. Jelínek a.s. 2007 – technologický návrh centrálního skladu
Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. – logistický audit
Martek Medical a.s.2007 - 2010 – logistická koncepce, analýza zásob, implementace LOGIstock
United Energy a.s. 2008 – dynamický model zásobování teplárny
Pento a.s. 2009 – návrh řešení logistických procesů pro rozšíření výroby PP a PE v Unipetrol a.s.
Kosmas a.s. 2010 – odborné semináře, logistická koncepce, analýza zásob,
Internet shop s.r.o. 2010 – dynamický model distribučního skladu
Specializace:

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 4600 Kč
21% DPH: 966 Kč
Celkem: 5566 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů