Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží, původ zboží

Datum a místo konání:

Kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží

Cíle semináře:

Seznámeni se změnami ve vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží.
Seznámení se změnami společného celního sazebníku EU / kombinovaná nomenklatura/ a změnami Harmonizovaného systému popisu a číselného označovaní zboží /harmonizovaný systém /

Program:

Právní úprava kombinované nomenklatury EU.
Společný celní sazebník EU, TARIC.
Členění harmonizovaného systému a kombinované nomenklatury EU. (třídy, kapitoly, podkapitoly, čísla, položky, podpoložky)
Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží.
Speciální pravidla pro zařazování zboží do jednotlivých tříd a kapitol kombinované nomenklatury EU - úvodní poznámky tříd a kapitol.
Vysvětlivky harmonizovaného systému (HS) a vysvětlivky kombinované nomenklatury EU (KN EU).
Metodický postup při zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU.
Závazná informace o sazebním zařazení zboží.
Celní klasifikace zboží v roce 2017 - prakticky - SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU – 2017 - změny od 1.1.2017
Nařízení Komise (ES) o zařazení určitého zboží do KN EU.
Databáze EBTI.
Užití zařazení zboží v praxi – celní problematika, statistika Intrastat, původ zboží.
Odpovědnost za správnost zařazení zboží, sankce.
DISKUSE, DOTAZY, ODPOVĚDI.
Možnost konzultovat své dotazy či problémy.

Metoda výuky:

Seminář s diskusí, výměna zkušeností z řešení praktických problémů týkajících se celní problematiky a zahraničního obchodu.

Přednáší a konzultuje:

Specialista celního jednatelství s rozsáhlými zkušenostmi z praxe v zahraničním obchodě, INCOTERMS, obchod. smlouvy v celní problematice, osvědčený lektor a praktik.

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 3500 Kč
21% DPH: 735 Kč
Celkem: 4235 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů