Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Clo a preferenční zvýhodnění. Původ zboží.

Datum a místo konání:

Cíl:

Seznámit účastníky se základními pojmy dané oblasti, se základními pravidly a postupy určování původu zboží, způsoby prokazování původu zboží, apod.

Kurz je určen

Všem zaměstnancům firem obchodujících se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s důkazy původu, uplatňováním preferencí, určováním původu zboží, a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se preferenčních vztahů EU.

Program kurzu:

Legislativa.
Původ zboží a význam uvádění údajů o původu zboží v zahraničním obchodu EU, intrakomunitárním obchodu EU i vnitrostátním obchodu ČR a vzájemné souvislosti. Preferenční a nepreferenční původ zboží.

Původ zboží v zahraničním obchodu EU.

Původ zboží v intrakomunitárním obchodu EU.

Metodika a postup při určování původu zboží.

Metody výuky:

Konzultační seminář. Výměna zkušeností z řešení praktických problémů Malá skupina posluchačů Vám umožní konzultaci konkrétních problémů Vaší společnosti.

Materiály:

Tištěná publikace.

Zakončení

Osvědčení o absolvování.

Přednáší a konzultuje:

Specialista celního jednatelství s rozsáhlými zkušenostmi z praxe v zahraničním obchodě, INCOTERMS, obchod. smlouvy v celní problematice, osvědčený lektor a praktik.

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 3300 Kč
21% DPH: 693 Kč
Celkem: 3993 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů