Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Efektivní systém řízení lidských zdrojů (HRM) – sdílení praktických inspirací

Datum a místo konání:

Kurz je určen:

Manažerům a majitelům firem, personálním (HR) manažerům a specialistům.
Všem, kteří se chtějí přispět ke zdokonalení personálním řízení.

Cíl:

Poskytnout účastníků praktické informace a doporučení pro optimalizaci personálních (HR) procesů, vytvořit předpoklady pro zvýšení jejich efektivity

Program kurzu:

1. Strategický, systémový přístup k řízení lidských zdrojů /HRM/
- jak vytvořit a aktualizovat personální strategii ve vazbě na strategické záměry firmy
a aktuální podmínky vnitřního i vnějšího prostředí firmy, trhu práce, určování priorit
2. Jak zefektivnit organizační model personálního útvaru
3. Jak v praxi propojit a systémově řešit nosné personální procesy
- trendy,
- sdílení příkladů z praxe (best practicies)
- nadstavení požadavků na pracovní místa, popisy pracovních míst, kompetenční modely,
- určení klíčových pracovních míst, klíčových zaměstnanců
- nábor a výběr zaměstnanců jako součást personálního marketingu
- efektivní adaptace a integrace zaměstnanců
- Řízení pracovního výkonu – hodnocení zaměstnanců
- vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
- Odměňování , benefity, motivace.
- projekty Talent managementu, řízení pracovní kariéry
- personální controlling jako řídící proces ŘLZ /HRM/

Metody výuky:

Výklad, Seminář s diskusí, praktická, systémová doporučení, sdílení zkušeností, příkladů z praxe (best practicies) Malá skupina posluchačů Vám umožní konzultaci konkrétních problémů.

Klíčové pojmy z kurzu:

Časový rozvrh kurzu:

09: 00 – 17.00 PREDNÁŠKA + Diskuze + konzultace

Velikost skupiny

Pro zajištění interaktivnosti cca 10 účastníků v jedné skupině.

Materiály:

Pracovní materiály

Zakončení kurzu:

Certifikát

Přednáší a konzultuje

PhDr. Zdeňka Brázdová

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 4600 Kč
21% DPH: 966 Kč
Celkem: 5566 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů