Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Bankovní záruka v zahraničním obchodě

URDG 758 - aktuální informace z praxe, zkušenosti
Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi

Datum a místo konání:

Bankovní záruky v zahraničním obchodě,


Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a využití záruk v praxi

Datum a místo konání:

Cíl:

Seminář se zaměří na zahraniční záruky, hlavní principy pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání (UDRG 758), zkušenosti s využitím těchto pravidel v praxi atd.
Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům atd.
Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících bankovní záruky v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.
Seminář je koncipován pro malou skupinu posluchačů - do 10 lidí.

Program:

Zahraniční bankovní záruky
- typy záruk, hlavní charakteristika záruk
Zahraniční bankovní záruky – pokračování
- vystavování záruk, texty záruk, uplatnění záruk, praxe a úskalí
Bankovní záruky podle URDG 745 – zkušenosti, diskuse v rámci ICC
Task Force on Guarantees
Záruky na požádání podle URDG 758 – otázky a odpovědi z testu pro získání Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG®)
- diskuse v odborných kruzích, příklady
Bankovní záruky v praxi - diskuse

Metody výuky:

Konzultační seminář.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi. Výměna zkušeností.

Materiály:

Prezentace. Případové studie.
Materiál – Bankovní záruky v praxi. – v českém jazyce.

Zakončení kurzu:

Případové studie. Certifikát

Přednáší a konultuje:

certifikovaný lektor a poradce
Působí jako poradce v oblasti financování zahraničního obchodu, též reprezentuje předního
světového poskytovatele software systémů pro trade finance – Eximbills Technologies (evropská pobočka China Systems Ltd.) v České,Slovenské a Polské republice.
Je tajemníkem Bankovní komise ICC ČR při Národním výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR – ICC ČR.
Často přispívá do odborných časopisů, přednáší problematiku dokumentárního platebního styku a financování zahraničního obchodu taktéž v zahraničí(Bangladesh, Sri Lanka, Polsko, Litva, Irsko, UAE, Arménie, Sierra Leone, Nigérie, Slovensko atd.
V rámci své činnosti v bankovní komisi ICC (tvůrce mezinárodních pravidel pro dokumentární akreditivy, záruky, inkasa a standby akreditivy) působí v konzultační skupině pro revizi Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy.
Je členem expertní skupiny při Centre for Expertise při rozhodčím soudu ICC,experti z řad Bankovní komise ICC řeší sporné případy z oblasti dokumentárních akreditivů, bankovních záruk a dokumentárních inkas.

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 4400 Kč
21% DPH: 924 Kč
Celkem: 5324 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů