Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Ergonomie - nezbytná podmínka štíhlého pracoviště.

jako nezbytná podmínka štíhlého pracoviště

Datum a místo konání:

Normování lidské práce

Analýza a normování práce výrobních kroků

Cíl semináře:

- Získat základní informace o principech analýzy a měření práce (přímé a nepřímé metody).
- Naučit se používat pro jednotlivé typy operací vhodné metody měření a normování.
- Ukázat metodiku pro stanovení norem – REFA a MTM.
- Reálná aplikace metod na vybrané reálné operace.
- Ukázka videoanalýzy.
- Naučit se využívat metod normování k úsporám času, financí a ke zlepšování.

Seminář je určen:

Průmyslovým inženýrům, vedoucím výroby a provozů
všem pracovníkům, kteří plánují a řídí výrobu.

PROGRAM:

Co je analýza a měření práce?
Přístupy k analýze a měření práce.
- Co je analýza a měření práce, proč analyzovat a měřit práci, studium práce, zkoumané oblasti činností atd.
Metody analýzy práce.
- Jak postupovat při analýze práce, metody pro analýzu práce, 8 druhů plýtvání ve výrobě.
Metody měření práce.
- Přístupy k měření práce, vhodné metody k měření spotřeby času, důvody k měření času práce.
Metoda MTM, její druhy a aplikace.
- Co je MTM, postup při tvorbě modelu, produktivní x neproduktivní časy, druhy MTM a jejich použití.
Tvorba a stanovování výkonových norem.
- Co jsou časové normy, složení normy času, přirážky norem.
Videoanalýza a praktická aplikace vybraných metod měření práce.
Využití metod normování pro zlepšování a finanční úspory

Přednáší a konzultuje:

Certifikovaný lektor. Specialista v oboru produktivity práce, normováni, ergonomie, hygieny práce, člen České ergonomické společnosti mající mnohaleté zkušenosti jako ergonom na oddělení průmyslového inženýrství v nadnárodní firmě.
Certifikát MTM – Kvalifikaci MTM – UAS/ Univezální analyzační systém MTM/.

Metoda výuky:

Seminář s konzultačním přístupem. Teoretická část formou přednášky. Praktické příklady
Výklad se opírá především o praktické zkušenosti získané při realizaci projektů a uvádění do provozu.

Materiály

: PowePoint prezentace - přednášky

Časový rozvrh

vstupu do místnosti od 8:30
program 9:00 – 16:00
V průběhu webináře bude dopolední, obědová a odpolední přestávka.

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 4300 Kč
21% DPH: 903 Kč
Celkem: 5203 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů