Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Dokumentární akreditiv

Datum a místo konání:

Současné pololetí:
  Následující pololetí:
  •  Bratislava, 12. 09. 2024
  •  Online, 12. 09. 2024

  Dokumentární akreditivy - novinky

  Praktický workshop
  Každý účastník semináře obdrží publikaci
  Documentary Credits in Practice v hodnotě 80 eur!

  Přednáší a konzultuje

  Lektor: Bc. Pavel Andrle, LL.M. tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

  Obsah semináře

  Seminář se zaměří na problematiku využití dokumentárních dokumentárních akreditivů pro placení kupní ceny v zahraničním obchodě. Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům. Seminář je vhodný i pro firemní pracovníky, kteří jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod. Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

  Program semináře

  08:30 – 09:00 Registrace

  09:00 – 10:30 Dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
  - dovozní dokumentární akreditiv – příklady vhodných a nevhodných podmínek
  - problematika vystavování akreditivů, vazba dokumentů na dodací podmínky kupuní smlouvy
  - příklady, otázky a odpovědi
  10:30 - 10:50 Přestávka na kávu/čaj
  10:50 - 12:00 Dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
  - vývozní dokumentární akreditiv – příklady vhodných a nevhodných podmínek
  - problematika avizování, potvrzování akreditivů
  - příklady, otázky a odpovědi
  12:00 - 12:15 Přestávka na kávu/čaj
  12:15 – 13:00 Dokumentární akreditiv – přezkoumání dokumentů
  - příklady: podmínky akreditivů, náležitosti dokumentů
  - otázky a odpovědi
  13:00 Závěr semináře

  Účastnický poplatek:

  Školné a služby: 4800 Kč
  21% DPH: 1008 Kč
  Celkem: 5808 Kč
  V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

  Časový harmonogram:

  Prezenze: 9:00-9:15
  Program školení: 9:15-16:15

  Místo realizace kurzu:

  Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
  Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

  Informace

  Tel: 777 610 709, 604 729 119

  Mail: inorga@inorga.eu


  Galerie:


  Dále nabízíme také:

  Přihlášky:

   Bratislava, 12. 09. 2024, , 180EUR bez DPH, Přihlásit se
   Online, 12. 09. 2024, , 3500Kč bez DPH, Přihlásit se

  Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů