Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Původ zboží, Rules of origin

2018

Datum a místo konání:

Kurz je určen:

Určen exportním a importním firmám a jejich zástupcům v celním řízení.
Pro pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky.
Pro ekonomy a účetní, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují.

Cíl

Seminář poskytne přehled o pravidlech původu uplatňovaných v mezinárodním obchodě.
Znalost preferenčních pravidel původu umožňuje získání výhod na mezinárodním trhu, neboť se díky němu uplatňují nižší či nulová dovozní cla.
Význam zjednodušeného postupu při potvrzování preferenčních důkazů původu zboží (schválený vývozce) vzrostl se zavedením elektronického celního řízení ve vývozu, kdy díky němu nemusíme na celní úřad pro papírový dokument (EUR.1, A.TR).
Objasnit pravidla získání původu pro účely preferenčního zacházení má svůj význam i v případě vnitrounijních obchodů, tj. při obchodování uvnitř EU mezi jednotlivými členskými státy.
Jak reagovat - Váš partner z jiného členského státu/nebo z ČR/ po Vás požaduje vyplnění Dodavatelského prohlášení.
Získáte informace: kdy se prohlášení vyplňuje, jak se vyplňuje a jak ověřit, zda můj výrobek splňuje preferenční podmínky.

Program:

1) Význam původu zboží v mezinárodním obchodě
2) Status zboží, důkazy statusu – status schváleného vydavatele
3) Nepreferenční pravidla původu zboží
- Jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
- Jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?
4) Přehled preferenčních vztahů EU – nové preferenční dohody (Pobřeží slonoviny, skupina zemí SADC EPA, atd.)
5) Připravovaná Dohoda CETA = EU x Kanada
6) Základní postupy pro určení preferenčního původu, používané pojmy (zásilka, cena ze závodu, kumulace, podmínky pro zpracování nepůvodních materiálů atd.)
7) Důkazy původu v jednotlivých dohodách
- způsob jejich vyplňování
- podklady pro jejich získání
8) Schválený vývozce – výhody tohoto zjednodušeného postupu, jak si o něj požádat, jaké jsou povinnosti schváleného vývozce
9) Registrovaný vývozce/systém REX
10) Původ zboží při obchodování uvnitř EU
- uvádění údajů o původu na faktury, do průvodních dokladů, ve statistice Intrastat
- Dodavatelské prohlášení
- povinné náležitosti prohlášení a jejich správné vyplnění
Diskuse. Konzultace.

Klíčové termíny:

Původ zboží / Rules of origin / Systém REX
Certificate of origin. FORM.A. EUR.1, EURMED, A.TR
RULES OF ORIGIN: TECHNICAL: INFORMATION https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_info_e.htm

Metody vedení semináře:

Výkladový seminář, praktické příklady. Řešení konkrétních situací účastníků. Velikost skupiny: Pro zajištění interaktivnosti max. 12 účastníků v jedné skupině.

Přednáší a konzultuje

18 let pracovala v Celní správě ČR.
Na pozici - ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.
Zkušenostmi z praxe –působení ve firmách
- celní řízení jako celek
- celní řízení v návaznost na problematiku DPH
- původ zboží,
- dodací podmínky a jejich vliv na celní hodnotu

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 3500 Kč
21% DPH: 735 Kč
Celkem: 4235 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů