Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Logistika skladování

Datum a místo konání:

Kurz je určen:

Manažerům logistiky, vedoucím skladu, manažerům distribuce, projektovým manažerům, konzultantům logistických firem, vedoucím dopravy.

Cíl semináře:


Vysvětlit přehledně a v souvislostech strukturu zásob – skladovou a manipulační technologii – skladový informační systém – řízení skladových procesů.
Důraz je kladen na technické a systémové možnosti zvyšování výkonnosti a produktivity skladového provozu.
Vše se opírá především o praktické zkušenosti získané při navrhování skladů, jejich realizaci a uvádění do provozu.
Jak najít řešení problémů s kapacitou, výkonem a expedicí.
Jak najít rovnováhu mezi produktivitou a potřebou většího množství lidí /aktuálně na trhu práce nejsou/.
Informace k aktuálním a dost komplikovaným tématům BOZP/Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/ a PO/ požární ochrany/.
Jak implementovat WMS - pořád aktuální téma .

Program kurzu:

1. Co všechno patří do skladové logistiky
/Úvod do skladové logistiky, základní pojmy, související normy, BOZP a PO/
2. Analýza potřeb. Jak mohu zvýšit skladovou kapacitu.
/Výběr skladovacích zařízení a technologie, dimenzování přístavby nebo výstavby
skladové haly/
3. Potřebuji expedovat hodně a v krátkém čase
/Měření expedičního výkonu, manipulační technika a technologie, dopravní linky,
automatizace/
4. Chci zlepšit produktivitu práce skladu
/ Metriky a kalkulace produktivity práce skladníka, normování, postupy a organizace práce,
motivace/
5. Postupy, rizika a přínosy při zavádění systémů řízení skladu
/postupy, přínosy a rizika při výběru a implementaci informačních systémů pro řízení
skladových operací – WMS/
6. Případové studie
/ Diskuse nad příklady konkrétních řešení zvyšování skladové kapacity,
výkonu anebo produktivity z oblasti B2B, B2C a výroby/

Metody výuky:

Výklad, simulace, příklady z praxe, řešení případových studií.
Kurz rekapituluje získané znalosti na případových studiích řešených lektorem nebo i dle zájmu posluchačů konkrétním řešením jejich problematiky.

BOZP/Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/ a PO/ požární ochrany/.
Snížení chybovosti. Zrychlení operací. Zlepšení výkonnosti skladníků.
Stacionární skladové technologie. Mobilní skladové technologie. Automatizované skladové technologie.
Layout.
WMS - Warehouse Management System. Čárové kódy, RQ kódy, RFID.
Personální zabezpečení.

Přednáší a konzultuje

konzultant, certifikovaný auditor logistiky
Absolvent VŠB – technické univerzity, obor dopravy a manipulace s materiálem
· Absolvent celoročního kurzu „Veriniging Logistiek Management,den Haag - Logistika-řízení zásob"
· Odborné zkušenosti v oblasti vývoje atypických manipulačních zařízení získal ve společnosti IMADOS
· Manažerské zkušenosti získal v pozicích jednatele společnosti KONPRO, vedoucího ostravské pobočky
IMADOS Logistic a v roli vedoucího odboru logistiky České pošty, OZ Severní Morava.
· Podílel se na realizaci významných logistických projektů. Jeho specializací je oblast řízení zásob, nákup, logistický audit,
dynamická simulace a reengineering logistických procesů. Pracoval m.j. pro firmy Český telecom, Philip Morris,
Rudof Jelínek, České aerolinie, Plzeňský prazdroj, Tatra, Martek Medical.
· Působí jako lektor a trenér v oblasti logistiky pro několik vzdělávacích agentur. Je spoluautor rozsáhlé
publikace „Logistika v praxi“ vydavatelství Verlag Dashöfer. Publikoval odborné články v časopise Logistika.

Materiály

:

Rozsáhlé materiály s příklady. PowePoint prezentace - přednášky

Časový rozvrh:

Prezenční kurz: 9:00 – 16:00

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 4600 Kč
21% DPH: 966 Kč
Celkem: 5566 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:

 Praha, 12. 06. 2024, , 5500Kč bez DPH, Přihlásit se
 Online, 12. 06. 2024, , 4400Kč bez DPH, Přihlásit se

Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů