Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování dph a celních předpisů

Datum a místo konání:

Pracovní seminář k problematice:

Cíl semináře

Cílem semináře je přinést účastníkům:

Určeno:

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsah kurzu:

Zboží

  1. definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
  2. definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
  3. problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:


  4. definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
  5. problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
Služby
  6. základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH
  7. poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
  8. poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
  9. poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
  10. poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
  11. praktické příklady poskytování různých typů služeb

Lektor:

Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 3500 Kč
21% DPH: 735 Kč
Celkem: 4235 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů