Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Clo a preferenční zvýhodnění. Původ zboží ( Rules of origin ) a Brexit

Datum a místo konání:

Komu je seminář určen:

Určen exportním a importním firmám a jejich zástupcům v celním řízení.
Pro pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky.
Pro ekonomy a účetní, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují..

Program:

1) Celní legislativa ČR . Legislativa a Brexit. Celní režimy.
Význam původu zboží v mezinárodním obchodě.
2) Status zboží, důkazy statusu – status schváleného vydavatele
3) Nepreferenční pravidla původu zboží
- Jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
- Jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?
4) Přehled preferenčních vztahů EU – přehled preferenčních dohod a opatření (zóny volného obchodu, celní unie, autonomní opatření EU)
5) Přechodná období
6) Základní postupy pro určení preferenčního původu, používané pojmy (zásilka, cena ze závodu, kumulace, podmínky pro zpracování nepůvodních materiálů atd.)
7) Důkazy původu v jednotlivých dohodách
- způsob jejich vyplňování
- podklady pro jejich získání
8) Schválený vývozce – výhody tohoto zjednodušeného postupu, jak si o něj požádat, jaké jsou povinnosti schváleného vývozce.
9) Registrovaný vývozce/systém REX
10) Původ zboží při obchodování uvnitř EU
- uvádění údajů o původu na faktury, do průvodních dokladů, ve statistice Intrastat
- Dodavatelské prohlášení
- povinné náležitosti prohlášení a jejich správné vyplnění
11) Jakou odpovědnost jako dovozci a vývozci u původu zboží nesete?
12) Brexit a jeho dopady na obchodní vztahy s EU-27
Diskuse, zodpovězení dotazů

METODY VÝUKY:

Konzultační seminář. Malá skupina posluchačů – max počet 10.
Řešení praktických problémů týkajících zahraničního obchodu zejména celní problematiky – výměna zkušeností,

Přednáší a konzultují:

Marek Reinoha Praxe- Působil : Ústřední celní správa - Celnice Brno. Generální ředitelství cel - Celní úřad Brno - zástupce ředitele celního úřadu. Celní úřad Brno II - pozice – náměstek následně ředitel celního úřadu. Publikační činnost – články z oblasti celních předpisů a celní problematiky, články z oblasti uplatňování DPH při provádění zahraničního obchodu. Celní poradenství – poradenství a konzultace v oblasti celních předpisů, příprava podaní k orgánům celní správy včetně zastupování ve správním řízení před orgány celní správy. Poradenství v oblasti DPH a SPD, výkaznictví vnitrounijního obchodu (Souhrnná hlášení, INTRASTAT ) apod. – zejména ve vazbě na změny související se vstupem ČR do EU Poradenství v oblasti zahraničního obchodu (smluvní ujednání, INCOTERMS 2010 apod.) Certifikovaný lektor pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010 – držitel certifikátu MASTER LEKTOR.

Materiály : Rozsáhlé materiály s příklady. PowePoint prezentace - přednášky

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

WEBINÁŘ :

obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

Časový rozvrh kurzu:

09.00 - 14.00 přednáška, diskuse

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 3800 Kč
21% DPH: 798 Kč
Celkem: 4598 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů