Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Logistika plánování a řízení výroby

Datum a místo konání:

Logistika plánování a řízení výroby:

Praha, 26. 10. 2016,
Ostrava, 15. 9. 2016

Proč si vybrat tento kurz:

Kurz je zaměřen prakticky. Nabízí ucelený pohled na procesy ve výrobní logistice a její vazbě na kapacitní management podniku. Obsahem kurzu jsou moderní plánovací metody umožňující optimální plánování tak, aby náklady byly minimální, dodržely se termíny zakázek, zmenšily se průběžné doby, snížila se rozpracovanost výroby, snížil se objem všech forem zásob a zvýšila se celkově efektivnost a flexibilita výrobního procesu.

Cíl:

Představit problematiku plánování a řízení výroby v perspektivě současných požadavků trhu výrobků a služeb. Seznámit s metodologií plánování a řízení výroby s akcentem na aplikaci konceptu úzkých míst a nástroje „pokročilého plánování a rozvrhování výroby“ (APS).

Kurz je určen:

ředitelům logistiky, pro pracovníky a manažery logistiky, manažery výroby, projektové manažery, konzultanty logistických firem.
Vedoucím pracovníkům výrobní sféry na všech úrovních řízení, podnikatelům v průmyslových odvětvích. Pracovníkům útvarů podnikové logistiky, projektantům, plánovačům a technologům výrobních procesů a dalším zájemcům o výrobní logistiku.

Program kurzu:

Metody výuky:

Výklad, simulace, příklady z praxe , řešení případových studií.
Výklad se opírá především o praktické zkušenosti získané při realizaci projektů a uvádění do provozu.

Klíčové pojmy z kurzu:

Metody výuky:

Výklad, simulace, příklady z praxe , řešení případových studií.
Výklad se opírá především o praktické zkušenosti získané při realizaci projektů a uvádění do provozu.

Klíčové pojmy z kurzu:

Přednáší a konzultuje:

Působil: Lostr Louny Příprava, řízení a plánování výroby
GCS Cotěboř 5S
Tesla Blatná Lean, Produktivita práce
BMB Ždánice Metody plánování a řízení výroby
Synthos Kralupy KAIZEN
Minerva Boskovice Štíhlé myšlení
Další společnosti: SKANSKA, OHL ŽS Brno, Inteva Liberec, Agrotec Hustopeče, DHL Praha, Teluria Skrchov, Podravka – Lagris, Lihovar Kojetín, RWE Brno, DEZA Valašské Meziříčí,
Nekupto Brno, P-D refractories Velké Opatovice, Povltavské mlékárny Sedlčany, VÚSH Brno a další

Účastnický poplatek:

Školné a služby: 180 Kč
21% DPH: 37.8 Kč
Celkem: 217.8 Kč
V ceně kurzu je občerstvení a obědy.

Časový harmonogram:

Prezenze: 9:00-9:15
Program školení: 9:15-16:15

Místo realizace kurzu:

Ostrava: hotel Mercure, Českobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Praha: HOTEL GALERIE ROYALE****, Křižíkova 331/87, Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Informace

Tel: 777 610 709, 604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu


Galerie:


Dále nabízíme také:

Přihlášky:


Kontaky | Obchodní podmínky | Zpracování osobních údajů