Zpět Kontakty


Podle jména
 
Podle kategorie
 
Podle data
Podle mista

Objednání semináře / kurzu , workshopu, konference /.

Závaznou přihlášku na seminář / kurz , workshop , konferenci/ zašlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání . Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách INORGA Tréninkové centrum s.r.o. nebo e-mailem, případně si můžete přihlášku vytisknout a zaslat ji poštou či faxem. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek a e-mailem informovaní o zařazení do kurzu. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. Zaslané přihlášky jsou závazné. Veškeré změny objednávek a případná storna je možné provádět pouze písemně. Zasláním přihlášky se účastník zavazuje uhradit platbu za seminář / kurz , workshop , konferenci / .

Platba za seminář / kurz , workshop, konferenci / a vyúčtování
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) e-mailem potvrzení o registraci na semináři, výzvu k platbě za seminář s přiděleným variabilním symbolem.
Platbu provedete na naše číslo účtu: 221 903 844/0300 ČSOB Praha

Fakturační adresa:
INORGA Tréninkové centrum s.r.o.
Na poříčí 1041/12,
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 28427637
DIČ: CZ 28427637
Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním platby ) obdrží účastník poštou nebo v den konání semináře při prezenci. Vyúčtování platby je prováděno v souladu s termínem, stanoveným zákonem. Cena vložného / platba za seminář , kurz , workshop , konferenci / obsahuje 20% DPH. Je odlišná v závislosti na délce konání semináře, poskytovaných službách, poskytovaných materiálech, publikacích, DVD, místě konání, zajištěném občerstvení, vystavení osvědčení, vystavení certifikátu.
V ceně vložného není zahrnuto ubytování.

Zasláním přihlášky se účastník zavazuje uhradit vložné před zahájením semináře / kurzu , workshopu, konference / nejpozději však v den konání semináře, a to převodem na bankovní účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném je zahrnuto občerstvení.

Storno podmínky

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář/trénink, podklady ke každé akci, oběd, občerstvení během dopolední a odpolední přestávky a konferenční set.
Zaslaná přihláška je závazná.
Účastník může zrušit přihlášku 7 pracovních dní před konáním akce. Storno poplatek v tomto případě činí 70% ceny .
Pří pozdějším storno 0 - 6 pracovních dnů a při neúčasti na kurzu je splatný celý účastnický poplatek.
Samozřejmě je možné delegovat na akci kolegu/kolegyni.
Odhlášení ze semináře/tréninku musí být provedeno písemně (e-mailem).
Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora.
Náklady na ubytování v místě konání akce nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty

Organizační změny

INORGA Tréninkové centrum s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

Realizace kurzu

Týden před zahájením semináře / kurzu , workshopu, konference / Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer s organizačními informacemi. Registrace účastníků na semináři je většinou 15 minut před vlastním zahájením , vždy upřesněno v organizačních informacích. Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v Praze, Ostravě , Bratislavě , Podbánskem. V prostorách hotelů : Praha , hotel Royal Galerie , Ostrava , hotel Hormony Club , Bratislava hotel Echo , Podbánske hotel Permon.

Ostatní informace

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému průzkumu, reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, popř. služby a budou použity výhradně společností INORGA Tréninkové centrum s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.

Spotřebitelé

Oprávněným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
- spotřebitel je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele oprávněn
využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení předmětného
spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce.